woensdag 1 april 2015

Visumplicht

De Indonesische minister van Toerisme, Arief Yahya, heeft onlangs bekendgemaakt de visumplicht in te zullen trekken voor 30 landen, waaronder ook Nederland. Het gaat hierbij om een visum voor kort verblijf. De minister verwacht dat de visumvrijstelling al in april 2015 in werking kan treden. De laatste stand van zaken rondom de intrekking van de visumplicht:

1. Wanneer treedt de visumvrijstelling voor Nederlandse toeristen precies in werking? 
Dat is nog niet duidelijk. Bronnen binnen de Indonesische immigratiedienst kunnen nog niet bevestigen wanneer de visumvrijstelling voor Nederlanders precies in werking treedt. 'We wachten nog op de regels omtrent de intrekking van de visumplicht voor 30 landen', aldus onze bron. 
Minister van Toerisme Arief Yahya maakte eerder nog bekend dat de visumvrijstelling al in april 2015 in werking kan treden. Op het moment van schrijven is er echter nog niets vastgelegd. Onze bron laat weten dat de Indonesische immigratiedienst niet wil speculeren over wanneer de visumvrijstelling voor Nederlanders in werking treedt: 'Wacht maar rustig af. Voorlopig gebruiken Nederlanders een Visa on Arrival of bezoekersvisum om Indonesië binnen te komen.' 

2. Wat houdt een visumvrijstelling eigenlijk in?
Een visumvrijstelling voor kort verblijf houdt in dat je als buitenlander Indonesië kunt bezoeken zonder visum. Dit korte bezoek kan verschillende doelen hebben, bijvoorbeeld vakantie, sociaal cultureel bezoek, of een zakenbezoek. De visumvrijstelling geldt voor een kort verblijf tot maximaal 30 dagen en kan niet worden verlengd of worden omgezet in een verblijfsvergunning.
3. Wat zijn de voorwaarden om Indonesië visumvrij te mogen binnenkomen?
U bent burger van een van de landen die op de lijst staan van landen waarvan de onderdanen geen visum kort verblijf nodig hebben om Indonesië binnen te mogen komen (voor Nederlandse burgers, zie punt 1). U bent in het bezit van een geldig paspoort dat tenminste nog 6 maanden geldig is. U bent in het bezit van een retourticket waarop de terugkeerdatum duidelijk zichtbaar is. U staat niet op de zwarte lijst van Indonesië. 
4. Kun je, wanneer je burger bent van een land waarvan de onderdanen zijn vrijgesteld van een visumplicht, Indonesië binnenkomen zonder dat je langs de immigratie hoeft?
Nee. Ook als burger van een land waarvan de onderdanen zijn vrijgesteld van een visumplicht, moet je langs de Indonesische immigratie. Hier krijg je van de dienstdoende beambte een stempel in je paspoort. 
5. Wat je nog meer moet weten over de visumvrijstelling voor kort verblijf
Een visumvrijstelling voor kort verblijf houdt in dat je tot maximaal 30 dagen in Indonesië mag verblijven zonder visum. Dit korte verblijf kan niet worden verlengd. Het verschil met een Visa on Arrival (VoA) is dat je met een VoA een visum in handen hebt die 30 dagen geldig is en dit visum 1 keer met 30 dagen kunt verlengen.  
Het is niet duidelijk of als Nederlander nog steeds een VoA kunt aanvragen, ook al is Nederland niet meer onderworpen aan een visumverplichting voor kort verblijf. Indonesiënu raadt reizigers, die van plan zijn langer dan 30 dagen in Indonesië te verblijven, aan hun visum te regelen op de Indonesische ambassade in Den Haag. Met een bezoekersvisum kunt u 60 dagen in Indonesië verblijven. 

Geen opmerkingen: