woensdag 18 januari 2017

Rijbewijs

Wij toeren rond over de Balinese wegen met een Indonesisch rijbewijs (SIM). Het rijbewijs A (auto) en C (motor) zijn geldig voor 1 jaar omdat het visum KITAS ook voor 1 jaar was afgegeven. Inmiddels hebben wij een visum KITAP welke geldig is voor 5 jaar. Vandaag om 08.00 uur zijn we naar Negara gereden om nieuwe rijbewijzen te regelen die aflopen op 21 januari 2017. Eerst naar de overkant van het politiebureau waar de arts zetelt die de benodigde gezondheidsverklaringen uitschrijft tegen betaling van RP 25.000 per rijbewijs.
Nodig voor deze verklaring: een kopie paspoort, kopie KITAP en een kopie van beide rijbewijzen. Na het invullen van de verklaring, oogcontrole door het lezen van kaartjes met nummers en het controleren van de bloeddruk werd door de arts de verklaring ondertekend en afgegeven. Met vier van deze formuliertjes staken wij de de weg over naar het politiebureau. Daar aangekomen was er weer wat veranderd t.o.v. voorgaande jaren toen we een blanke voorkeursbehandeling kregen. Nu moesten wij ons melden bij een politiebeambte gezeten achter een tafeltje. Hij maakte een dossiermap per persoon. Hij stopte daarin een blanco lichtblauw aanvraagformulier en de gezondheidsverklarinfen met bijlagen. De formulieren konden we invullen op een desk een stukje verderop. Een voorbeeld hoe dit in te vullen was op het raam geplakt. Na het invullen terug naar de agent achter het tafeltje, hij controleerde of de formulieren juist waren ingevuld. Dan naar binnen en melden met de dossiermap bij de balie. Mappen afgegeven en we moesten plaatsnemen op de blauwe plastic stoeltjes. Even later werden onze namen afgeroepen. Wij terug naar de balie. Te betalen voor rijbewijs A (auto) RP 80.000 en voor C (motor) RP 75.000. Totaal voor 4 rijbewijzen RP 310.000. We kregen een oranje nummerkaartje en dan wachten voor de afroep om de kamer in te mogen voor het laten vervaardigen van de nieuwe rijbewijzen. We hoefden maar 10 minuten te wachten. In deze kamer zitten drie beambten op een rij. De eerste controleert het dossier, bij de tweede worden wat vriendelijk vragen gesteld over naam, woonplaats en geboortedatum. Hij maakt ook een foto en neemt een afdruk van beide duimen. Na dit alles doorschuiven naar de laatste stoel. Deze beambte print het nieuwe rijbewijs  en neemt het oude in welke hij in het dossier hecht met een stevig nietje. Het hele proces heeft vijf kwartier geduurd. Om half 11 waren we weer thuis met de nieuwe rijbewijzen. We hebben nog geprobeerd om ze voor een periode van 5 jaar te krijgen omdat we weten dat mensen die in de buurt van Denpasar wonen met ook een KITAP, het rijbewijs hebben verkregen voor een periode van 5 jaar gelijk aan de looptijd van het visum KITAP. Het antwoord was: het regio-politiebureau bepaalt zijn eigen regels. Het Bureau Negara geeft voor inwoners zonder KTP (identiteitsbewijs Indonesiërs) en dat zijn de buitenlanders, het rijbewijs alleen af voor de periode van 1 jaar. Dit kan op andere regio politiekantoren wel anders zijn. Het aanvraagformulier ook on-line worden ingevuld en uitgeprint masr dat geldt alleen voor het bureau Denpasar. In Negara nog niet aan de orde. Bij het verlaten van het Bureau werden we muzikaal opgeluisterd door trommelende schoolkinderen. Leuk en verrassend. 
zondag 1 januari 2017

2017

Ook op Nieuwjaarsdag gaat het leven op de sawas gewoon verder.