zondag 19 november 2017

Ngenteg Linggih

Hari Raya Galungan en Hari Raya Kuningan zijn nog maar net voorbij of de volgende grote ceremonie dient zich aan in Yehkuning. Één keer per 33 jaar, maar niet in alle dorpen tegelijk, vindt de Ngenteg Linggih ceremonie plaats en heeft de betekenis om te zuiveren door de aanbidding van mensakralkan Niyasatem Hyang Widhi. In de taal van Bali betekent Ngenteg bevestigen, en Linggihartinya positie. Vandaag is dus de beurt aan het dorp waar wij wonen...Yehkuning. Iedereen is vanaf 09.00 uur aanwezig in de tempel die veel te klein is om iedereen van het dorp te herbergen. Is er binnen geen plaats meer dan is het aanschuiven en gaat men op straat zitten. De vrouwen zijn gekleed in een witte kabaya en de mannen een wit shirt (uitzonderingen daargelaten). Het merendeel van de vrouwen dragen een gele sarong en hebben een opgestoken haardracht wat men hier "bonding" noemt. De mannen dragen een witte sarong. De dag ervoor (gisteren) is de hoofdkleur ook wit maar vaak met een andere kleur sarong dan geel. De kleuren wit en geel zijn bij deze ceremonie bepalend. De straattempeltjes aan de straat zijn ook geel en wit gedecoreerd. De ene kant (oosten) van de straat is wit en de overzijde (westen) is geel.
De Ceremonie van Ngenteg Linggih wordt gevormd door de goden Padmasana, Sanggah Pamerajan en Pura en bestaat uit 8 aparte Ceremonies.
1. Ceremonie "Susangg" is de ceremonie van het zoeken naar een stuk land dat geschikt is voor de tempel door een routebeschrijving te vragen aan Sang Hyang Widhi (God de Almachtige). "kepanggih" betekent vinden. Opschorten heeft meer kans om te worden geïnterpreteerd als het onpartijdig vinden van het perceel. (niskala = onwerkelijk)
2. Ceremonie "Memirak" wordt gedaan om toestemming te vragen aan Sang Hyang Widhi om een ​​heilige plaats te bouwen in de vorm van Padmasana, Sanggah, Pamerajan en Pura. Memirak is afgeleid het woord "pirak" en dat betekent kopen.
3. De ceremonie "Nyengker" is het zetten van beperkingen op het gebruik van de hoeveelheid land te gebruiken bij de opbouw van de heilige plaats door de bouw van een hek of het bestrooienmet witte rijstmeel. Nyengker is afgeleid van het woord "sengker" en betekent de limiet.
4. De "Mecaru-ceremonie" betekent offeren aan Sang Hyang Widhi (God Almachtig) voor balans en harmonie. Mecaru is afgeleid van het woord "caru" en dat betekent heilig offer. Dit alles is opgenomen in de hindoeleer TRI HITA Karana (Tri = drie, Hita = vriendelijkheid, karana = want; Dus Trihitakarana zijn de drie dingen die zorgen voor de goedheid).
5. De ceremonie "Mlaspas" is de vorm van dankbaarheid voorgelegd aan Sang Hyang Widhi (Almachtige God), die de aarde heeft gegeven, samen met de inhoud van de menselijke behoeften in de vorm van materialen voor de bouw van de heilige plaats (bestaande uit hout en steen), die zal worden gebruikt gebaseerd op bestaande behoeften. Het overige zal worden teruggestuurd naar het universum. Mlaspas komt van het woord aanpassen (niet meer, niet minder).
6. Deze ceremonie is de uitreiking gericht naar de delen van het gebouw om te verenigen, variërend van pondamen, pilaren en het dak, zodat de vorm van een gebouw, dat oorspronkelijk een stapel van slechts materiaal was, stevig en sterk wordt.
7. De ceremonie "Ngurip" is zinvol om alles te doen herleven wat uit de natuur komt, dat wordt gebruikt als materiaal om een ​​heilige plaats te bouwen, zoals hout, zand, klei, enz. De bomen worden gekapt en het hout alsmede het zand in de bagger- en klei worden gebruikt als grondstof voor bouwmaterialen zoals bakstenen en tegels. Al het materiaal is dood, en al de dode karkassen gelasten dat pelinggih (Niyasa) bestaat uit materialen die al dood zijn. Ngurip is afgeleid van het woord "urip" wat leven betekent
8. Deze ceremonie werd uitgevoerd voor het mensakralkan Masupati gebouw (Niyasa) door middel van een beroep te doen op de Sang Hyang Widhi (Almachtige God) door het toe te dienen van de heiligheid en de waarde van Magic. Masupati betekent van oorsprong heilig maken. De uitvoering ervan is door in de tirta (water) pasupati te strooien en het merkteken met rood als het symbool van Brahma in te snijden. De kleur wit als het symbool van Shiva en zwart als het symbool van Vishnu. Zo wordt het ceremoniële proces van Ngenteg Linggih gedaan in de ontwikkeling van Padmasana, Sanggah Pamerajan en Pura. 
Geen opmerkingen: