woensdag 11 oktober 2017

De “Ten Courts of Hell” (Haw Par Villa)

Op dit heel bijzondere park bevindt zich een onderdeel met een luguber thema.

“De tien rechtbanken van de hel”. In deze grot worden de misdaden beschreven met uitgebeeld de daarbij uitgevoerde straffen uitgesproken door de volgende rechters. 
1. Yama Quinguang 
In de eerste rechtbank van de hel voert Koning Qinuang het proces uit en spreekt het vonnis uit. Elke gevangene wordt veroordeeld voor zijn daden. De "goedzakken" worden gescheiden van de "slechterikken" en de Koning spreekt dan de soort straf uit die dan uitgevoerd wordt in de verschillende rechtbanken.
Degenen met een deugdzaam gedrag in hun verleden leven zullen geleid worden over de "Gouden Brug" naar het Paradijs. 
Degenen die naast hun misdaden ook goede daden hebben in hun verleden leven worden geleid over de "Zilveren Brug" naar het Paradijs.
De echte boosdoeners die alleen misdaden hebben gepleegd in hun verleden leven worden gezonden naar de "Spiegel van Vergelding" om zich te bekeren en worden dan naar de aangewezen Rechtbank van de Hel gebracht om te worden gestraft.


2. Yama Chujiang 
Misdaad: fysieke schade toebrengen-bedriegen-roven.
Straf: in een vulcanische put gegooid worden
Misdaad: corruptie
Straf: ingevroren worden in een ijsblok
Misdaad: Stelen, gokken en prostitutie.
Straf: verdronken worden in een put met bloed


3. Yama King Songdi
Misdaad: ondankbaarheid - respectloos - ontsnappen uit de gevangenis.
Straf: je hart wordt eruit gesneden.
Misdaad: grafroverij - mensen aanzetten tot misdaad-drugsverslaafd-mensenhandel-sociale onrust.
Straf: vastgebonden en geroosterd worden aan een heetgestookte rood koperen pijp.


4. Yam King Wuguan
Misdaad: belasting ontduiken, weigeren rente te betalen, zakelijke fraude.
Straf: geplet worden door een stenen hamer.
Misdaad: ongehoorzaamheid aan broers en zussen, gebrek aan vroomheid, 
Straf: geplet worden door een grote steen.

5. Yama King Yanluo
Misdaad: doden voor zijn geld - geld verstrekken tegen een hele hoge rente.
Straf: dan word je gegooid op een heuvel met messen.
Vanuit de kijktoren zien de familieleden van de misdadiger hoe de straf wordt uitgevoerd.

6. Yama King Piencheng
Misdaad: bedrog en vervloeken
Straf: tegen een boom met messen aangezet worden.
Misdaad: misbruik van boeken-bezit van pornografisch materiaal-het breken van regels-verkwisting voedsel.
Straf: het in twee stukken zagen van je lichaam.

7. Yama Taishan
Misdaad: kletskouserij, onenigheid zaaien onder familieleden.
Straf: het eruit trekken van de tong
Misdaad: verkrachting en iemand doodrijden
Straf: in de wok met kokend olie
8. Yama King Dushi
Misdaad: gebrek aan gehoorzaamheid, problemen veroorzaken voor ouders en andere familieleden, bedrog yijdens examens (spieken).
Straf: ingewanden en organen worden eruit getrokken.
Misdaad: anderen schaden om zelf ervan te profiteren.
Straf: ontleding van het lichaam
9. Yama King Pingdeng
Misdaad:  roverij, moord, verkrachting.
Straf: hoofd en ledematen worden afgehakt.
Misdaad: verwaarlozing van jongeren en ouderen.
Straf: verplettering onder keien
10. Yama King Zhuanlun
In de tiende rechtbank is het "Wiel van reincarnatie" en het "Paviljoen van vergeetachtigheid".
Nadat ze hun straf hebben ondergaan, arriveren de gevangenen bij de Tiende Rechtbank waar Koning Zhuanglun het finale vonnis zal uitspreken. De gevangenen worden naat het Paviljoen van vergeetachtigheid" gebracht waar de oude dame met de naam Men Po ze een kop met magische thee aanreikt zodat ze na het drinken hier an hun vorige leven vergeten. Daarna gaan ze naar het "Wiel an reincarnatie". Afhankelijk van hun vorige leven worden ze herboren als een mens of dier. Sommigen worden herboren in een leven van gemak en rust en anderen in een leven van zorgen en lijden.


Geen opmerkingen: