zondag 19 november 2017

Ngenteg Linggih

Hari Raya Galungan en Hari Raya Kuningan zijn nog maar net voorbij of de volgende grote ceremonie dient zich aan in Yehkuning. Één keer per 33 jaar, maar niet in alle dorpen tegelijk, vindt de Ngenteg Linggih ceremonie plaats en heeft de betekenis om te zuiveren door de aanbidding van mensakralkan Niyasatem Hyang Widhi. In de taal van Bali betekent Ngenteg bevestigen, en Linggihartinya positie. Vandaag is dus de beurt aan het dorp waar wij wonen...Yehkuning. Iedereen is vanaf 09.00 uur aanwezig in de tempel die veel te klein is om iedereen van het dorp te herbergen. Is er binnen geen plaats meer dan is het aanschuiven en gaat men op straat zitten. De vrouwen zijn gekleed in een witte kabaya en de mannen een wit shirt (uitzonderingen daargelaten). Het merendeel van de vrouwen dragen een gele sarong en hebben een opgestoken haardracht wat men hier "bonding" noemt. De mannen dragen een witte sarong. De dag ervoor (gisteren) is de hoofdkleur ook wit maar vaak met een andere kleur sarong dan geel. De kleuren wit en geel zijn bij deze ceremonie bepalend. De straattempeltjes aan de straat zijn ook geel en wit gedecoreerd. De ene kant (oosten) van de straat is wit en de overzijde (westen) is geel.
De Ceremonie van Ngenteg Linggih wordt gevormd door de goden Padmasana, Sanggah Pamerajan en Pura en bestaat uit 8 aparte Ceremonies.
1. Ceremonie "Susangg" is de ceremonie van het zoeken naar een stuk land dat geschikt is voor de tempel door een routebeschrijving te vragen aan Sang Hyang Widhi (God de Almachtige). "kepanggih" betekent vinden. Opschorten heeft meer kans om te worden geïnterpreteerd als het onpartijdig vinden van het perceel. (niskala = onwerkelijk)
2. Ceremonie "Memirak" wordt gedaan om toestemming te vragen aan Sang Hyang Widhi om een ​​heilige plaats te bouwen in de vorm van Padmasana, Sanggah, Pamerajan en Pura. Memirak is afgeleid het woord "pirak" en dat betekent kopen.
3. De ceremonie "Nyengker" is het zetten van beperkingen op het gebruik van de hoeveelheid land te gebruiken bij de opbouw van de heilige plaats door de bouw van een hek of het bestrooienmet witte rijstmeel. Nyengker is afgeleid van het woord "sengker" en betekent de limiet.
4. De "Mecaru-ceremonie" betekent offeren aan Sang Hyang Widhi (God Almachtig) voor balans en harmonie. Mecaru is afgeleid van het woord "caru" en dat betekent heilig offer. Dit alles is opgenomen in de hindoeleer TRI HITA Karana (Tri = drie, Hita = vriendelijkheid, karana = want; Dus Trihitakarana zijn de drie dingen die zorgen voor de goedheid).
5. De ceremonie "Mlaspas" is de vorm van dankbaarheid voorgelegd aan Sang Hyang Widhi (Almachtige God), die de aarde heeft gegeven, samen met de inhoud van de menselijke behoeften in de vorm van materialen voor de bouw van de heilige plaats (bestaande uit hout en steen), die zal worden gebruikt gebaseerd op bestaande behoeften. Het overige zal worden teruggestuurd naar het universum. Mlaspas komt van het woord aanpassen (niet meer, niet minder).
6. Deze ceremonie is de uitreiking gericht naar de delen van het gebouw om te verenigen, variërend van pondamen, pilaren en het dak, zodat de vorm van een gebouw, dat oorspronkelijk een stapel van slechts materiaal was, stevig en sterk wordt.
7. De ceremonie "Ngurip" is zinvol om alles te doen herleven wat uit de natuur komt, dat wordt gebruikt als materiaal om een ​​heilige plaats te bouwen, zoals hout, zand, klei, enz. De bomen worden gekapt en het hout alsmede het zand in de bagger- en klei worden gebruikt als grondstof voor bouwmaterialen zoals bakstenen en tegels. Al het materiaal is dood, en al de dode karkassen gelasten dat pelinggih (Niyasa) bestaat uit materialen die al dood zijn. Ngurip is afgeleid van het woord "urip" wat leven betekent
8. Deze ceremonie werd uitgevoerd voor het mensakralkan Masupati gebouw (Niyasa) door middel van een beroep te doen op de Sang Hyang Widhi (Almachtige God) door het toe te dienen van de heiligheid en de waarde van Magic. Masupati betekent van oorsprong heilig maken. De uitvoering ervan is door in de tirta (water) pasupati te strooien en het merkteken met rood als het symbool van Brahma in te snijden. De kleur wit als het symbool van Shiva en zwart als het symbool van Vishnu. Zo wordt het ceremoniële proces van Ngenteg Linggih gedaan in de ontwikkeling van Padmasana, Sanggah Pamerajan en Pura. 
woensdag 1 november 2017

Hari Raya Galungan

Vanaf vanmorgen rond negenen maken alle dorpsgenoten met familie een rondje langs de vijf tempels in het dorp om offertjes te leggen en te bidden.
Een kleine impressie van het dorp Yeh Kuning tijdens deze belangrijke feestdag.

dinsdag 31 oktober 2017

De dag vóór Galungan

Morgen woensdag 1 november is het weer Hari Raya Galungan. Op deze belangrijke feestdag, één keer per 210 dagen en altijd op woensdag volgens de Balinese kalender, gaan alle Balinese Hindoes naar de tempel om hun voorouderen te eren. De geesten van de overledenen komen 10 dagen op bezoek tot Hari Raya Kuningan.
Bijna alle huizen worden versierd met een "penjor" die altijd links van de ingang van het erf staat. Een "penjor" is een lange bamboestok uitlopend op een punt. Deze stok is versierd met allerlei decoraties van palmbladeren. 
Vandaag was ik bij de familie van onze pembantu Wayan. Effe koffie drinken en toekijken hoe ze hun "penjor" versierden en overeind hebben gezet. Klaar voor morgen als men in feestelijke kledij naar de tempel gaat. In de tempels, 5 in Yehkuning, maar ook bij familie en vrienden worden "Banten" gelegd. Dit zijn offermandjes met decoraties, bloemblaadjes, allerlei etenswaren zoals kroepoek, een ei, rijst, en vruchten zoals een appel en een banaan.

woensdag 11 oktober 2017

De “Ten Courts of Hell” (Haw Par Villa)

Op dit heel bijzondere park bevindt zich een onderdeel met een luguber thema.

“De tien rechtbanken van de hel”. In deze grot worden de misdaden beschreven met uitgebeeld de daarbij uitgevoerde straffen uitgesproken door de volgende rechters. 
1. Yama Quinguang 
In de eerste rechtbank van de hel voert Koning Qinuang het proces uit en spreekt het vonnis uit. Elke gevangene wordt veroordeeld voor zijn daden. De "goedzakken" worden gescheiden van de "slechterikken" en de Koning spreekt dan de soort straf uit die dan uitgevoerd wordt in de verschillende rechtbanken.
Degenen met een deugdzaam gedrag in hun verleden leven zullen geleid worden over de "Gouden Brug" naar het Paradijs. 
Degenen die naast hun misdaden ook goede daden hebben in hun verleden leven worden geleid over de "Zilveren Brug" naar het Paradijs.
De echte boosdoeners die alleen misdaden hebben gepleegd in hun verleden leven worden gezonden naar de "Spiegel van Vergelding" om zich te bekeren en worden dan naar de aangewezen Rechtbank van de Hel gebracht om te worden gestraft.


2. Yama Chujiang 
Misdaad: fysieke schade toebrengen-bedriegen-roven.
Straf: in een vulcanische put gegooid worden
Misdaad: corruptie
Straf: ingevroren worden in een ijsblok
Misdaad: Stelen, gokken en prostitutie.
Straf: verdronken worden in een put met bloed


3. Yama King Songdi
Misdaad: ondankbaarheid - respectloos - ontsnappen uit de gevangenis.
Straf: je hart wordt eruit gesneden.
Misdaad: grafroverij - mensen aanzetten tot misdaad-drugsverslaafd-mensenhandel-sociale onrust.
Straf: vastgebonden en geroosterd worden aan een heetgestookte rood koperen pijp.


4. Yam King Wuguan
Misdaad: belasting ontduiken, weigeren rente te betalen, zakelijke fraude.
Straf: geplet worden door een stenen hamer.
Misdaad: ongehoorzaamheid aan broers en zussen, gebrek aan vroomheid, 
Straf: geplet worden door een grote steen.

5. Yama King Yanluo
Misdaad: doden voor zijn geld - geld verstrekken tegen een hele hoge rente.
Straf: dan word je gegooid op een heuvel met messen.
Vanuit de kijktoren zien de familieleden van de misdadiger hoe de straf wordt uitgevoerd.

6. Yama King Piencheng
Misdaad: bedrog en vervloeken
Straf: tegen een boom met messen aangezet worden.
Misdaad: misbruik van boeken-bezit van pornografisch materiaal-het breken van regels-verkwisting voedsel.
Straf: het in twee stukken zagen van je lichaam.

7. Yama Taishan
Misdaad: kletskouserij, onenigheid zaaien onder familieleden.
Straf: het eruit trekken van de tong
Misdaad: verkrachting en iemand doodrijden
Straf: in de wok met kokend olie
8. Yama King Dushi
Misdaad: gebrek aan gehoorzaamheid, problemen veroorzaken voor ouders en andere familieleden, bedrog yijdens examens (spieken).
Straf: ingewanden en organen worden eruit getrokken.
Misdaad: anderen schaden om zelf ervan te profiteren.
Straf: ontleding van het lichaam
9. Yama King Pingdeng
Misdaad:  roverij, moord, verkrachting.
Straf: hoofd en ledematen worden afgehakt.
Misdaad: verwaarlozing van jongeren en ouderen.
Straf: verplettering onder keien
10. Yama King Zhuanlun
In de tiende rechtbank is het "Wiel van reincarnatie" en het "Paviljoen van vergeetachtigheid".
Nadat ze hun straf hebben ondergaan, arriveren de gevangenen bij de Tiende Rechtbank waar Koning Zhuanglun het finale vonnis zal uitspreken. De gevangenen worden naat het Paviljoen van vergeetachtigheid" gebracht waar de oude dame met de naam Men Po ze een kop met magische thee aanreikt zodat ze na het drinken hier an hun vorige leven vergeten. Daarna gaan ze naar het "Wiel an reincarnatie". Afhankelijk van hun vorige leven worden ze herboren als een mens of dier. Sommigen worden herboren in een leven van gemak en rust en anderen in een leven van zorgen en lijden.